Việt Nam

Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Con số của bạn, âm nhạc của bạn
Ngày sinh của bạn-âm nhạc của bạn
Ai cũng có thể sáng tác nhạc.


Duy nhất của bạn luôn luôn là
mới được sản xuất.

Thuật toán thông minh của chúng tôi không hoạt động ngẫu nhiên,

nhưng tính toán một sự kết hợp duy nhất của các con số (nốt nhạc)

Dựa trên thông tin cá nhân của bạn.

Chúc vui vẻ.

Tất cả những gì tốt nhất

Cảm ơn bạn.

Nhạc cụ - sáng tác, bài hát, bài hát, tác phẩm (mới)

và các phong cách âm nhạc phổ biến nhất là

luôn có sẵn với Stems, WAV, MP3,

MIDI và bản nhạc bao gồm cả bản nhạc.

Điều này cho phép tăng chất lượng âm thanh

và do đó cũng cải thiện quá trình sản xuất âm nhạc của bạn.